Viisaita valintoja kemikaalikuorman vähentämiseksi

Yksityistaloudet, kunnat ja pk-yritykset ostavat ja kuluttavat paljon haitallisia aineita, jotka päätyvät jätevesiin ja lopulta Itämereen. NonHazCity-hanke pureutuu juuri tähän aiheeseen ja keskittyy erityisesti sellaisiin haitallisten aineiden päästöihin, joita syntyy päivittäisten ostopäätösten perusteella, mutta myös julkisten hankintaprosessien kautta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta aiheesta ja tarjota lisäksi konkreettisia työkaluja kemikaalikuorman vähentämiseen kunnissa, yksityistalouksissa ja pk-yrityksissä.  

for

consumers

Tiedätkö kuinka montaa eri kemikaalia sinä käytät päivittäin?

read more
for

companies

Mitä yrityksesi voi tehdä kemikaalikuorman vähentämiseksi?

read more
for

municipalities

Miten kunnat voivat vähentää kemikaalikuormaansa?

read more

Partners

European Regional Development Fund