Viisaita valintoja kemikaalikuorman vähentämiseksi

Yksityistaloudet, kunnat ja pk-yritykset ostavat ja kuluttavat paljon haitallisia aineita, jotka päätyvät jätevesiin ja lopulta Itämereen. NonHazCity-hanke pureutuu juuri tähän aiheeseen ja keskittyy erityisesti sellaisiin haitallisten aineiden päästöihin, joita syntyy päivittäisten ostopäätösten perusteella, mutta myös julkisten hankintaprosessien kautta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta aiheesta ja tarjota lisäksi konkreettisia työkaluja kemikaalikuorman vähentämiseen kunnissa, yksityistalouksissa ja pk-yrityksissä.  

kuluttajille

Tiedätkö kuinka montaa eri kemikaalia sinä käytät päivittäin?

lue lisää

yrityksille

Mitä yrityksesi voi tehdä kemikaalikuorman vähentämiseksi?

lue lisää

kunnille

Miten kunnat voivat vähentää kemikaalikuormaansa?

lue lisää

Partners

European Regional Development Fund