Viisaita valintoja kemikaalikuorman vähentämiseksi!

Kuntien kemikaalikuorma on melkoinen. Eri toimialoilla on käytössään monia erilaisia kemikaaleja, joista osa on suoraan tai epäsuoraan haitallisia ihmisten tai ympäristön terveydelle.  Siivouskemikaalien, erilaisten hoitotuotteiden ja lääkkeiden lisäksi epäsuoraa kemikaalikuormaa lisäävät  mm. kalusteista, tietotekniikasta tai rakennusmateriaaleista löytyvät haitalliset kemikaalit. Kuntien tekemillä julkisilla hankinnoilla onkin suuri merkitys alueen kemikaalikuormaan. Ottamalla haitalliset aineet osaksi esimerkiksi julkisia hankintaohjeita voidaan kuntien kemikaalikuormaa vähentää merkittävästi. Lisäksi kunnat voivat toimia esimerkkinä alueellaan toimiville yrityksille ja osoittaa, että kemikaalien vähentämisellä on väliä.

NonHazCity- hanke tekee läheistä yhteistyötä Turun kaupungin eri toimialojen, kuten mm. Turun vesiliikelaitoksen, ympäristötoimialan ja Kakolan jätevedenpuhdistamon kanssa. Hanke selvittää yhteistyössä Turun kaupungin kanssa mm. jäte- ja hulevesistä löytyviä haitallisia priorititeettiaineita ja laatii arvion näiden aineiden pääasiallisista lähteistä. Lisäksi hanke on mukana laatimassa haitallisiin aineisiin liittyvää ohjeistusta, joka on tarkoitus ottaa osaksi Turun kaupungin julkisten hankintojen hankintasäännöstöä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa pureudutaan erityisesti Turun kaupungin kalustehankintoihin yhteistyössä Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.