Kunnan sisällä tehtävä viestintätyö on haitallisten kemikaalien vähentämisessä äärimmäisen tärkeää, jotta viesti haitallisista aineista tavoittaa hankintatyötä tekevät henkilöt. Turun kaupungissa on koulutettu erityisiä ekotukihenkilöitä tukemaan viisaiden hankintojen tekemistä. Haitallisten aineiden leviämisen estäminen edellyttää kunnissa myös eri toimialojen yhteistyötä, ja kuntien on sitouduttava strategiatasolla terveellisen elinympäristön toteuttamiseen ja sitä kautta vesiensuojeluun.

Lue lisää kuntien merkityksestä vesinsuojelussa Ympäristötiedon foorumin julkaisusta Haitalliset aineet vesistöissä ja putkissa – kunnat vesien suojelijoina.

Materiaaleja viestintätyöhön

Ekotukihenkilöille tarkoitettu kemikaaliopas hyödyttää kaikkia hankintatyötä tekeviä.

Infograafit havainnollistavat, missä haitallisia aineita kodeissa ja toimistoissa voi olla ja miten ne vaikuttavat.

Hyödynnä kätevät tarrapohjat, joilla ilmoitat haitallisista kemikaaleista.