Ar galima išvengti neigiamo šių medžiagų poveikio?

Visiškai išvengti pavojingų cheminių medžiagų neįmanoma, nes jų yra ne tik gaminiuose, bet ir visur mus supančioje aplinkoje. Tačiau Jūs, kaip vartotojas:

  • Pirma, nebijokite cheminių medžiagų – mes visi iš jų sudaryti ir jos mums būtinos;
  • Antra, atsakingai vertinkite chemines medžiagas gaminiuose. Skaitykite produktų etiketes, domėkitės jų sudėtimi, laikykitės saugaus gaminių naudojimo reikalavimų. Taisyklės yra Jūsų pačių saugumui;
  • Trečia, blaiviai vertinkite pavojus, su kuriais susiduriate kasdien. Be jokios abejonės, greičiausiai didžiausią riziką sveikatai kelia automobilio vairavimas, alkoholio vartojimas, judėjimo stoka ar rūkymas. Tačiau jei su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susiduriate darbe, vadovaukitės darbo saugos instrukcijomis. Pavojingos cheminės medžiagos gali sunaikinti ir naudingas bakterijas bei prisidėti prie antibiotikams atsparių bakterijų vystymosi;
  • Ketvirta, naudokitės savo teise klausti gamintojo apie gaminių sudėtį. Tai ypač aktualu perkant tokius  daiktus kaip baldai, indai ir žaislai, kurių etiketėje nepateikiama informacija apie sudėtyje esančias medžiagas. Pagal 2007 m. birželio 1 d. įsigaliojusį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų – vadinamąjį REACH reglamentą, yra sudaromas ir nuolat atnaujinamas sąrašas cheminių medžiagų, keliančių didelį susirūpinimą dėl poveikio žmogaus sveikatai ar aplinkai. Remiantis šio teisės akto nuostatomis, tiekėjai, gamintojai ir importuotojai, gavę užklausą iš pirkėjo, privalo per 45 dienas pateikti informaciją apie gaminių sudėtyje esančias didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas. Pardavėjas privalo pirkėjui nurodyti bent cheminės medžiagos pavadinimą, o jei turi, ir kitą informaciją, kuri leistų gaminį naudoti saugiai.

 Užklausą pardavėjui galima pateikti raštu, įprastu laišku arba el. paštu.  Taip pat rekomenduojama užklausos kopiją nusiųsti pagal REACH reglamentą gamintojų įsipareigojimų vykdymą kontroliuojančiai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai (el. pašto adresas reachclp@aaa.am.lt) prie Aplinkos ministerijos.
    Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą taip pat galite rasti Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.
    Naudotinos užklausos pavyzdys (lietuvių k.), Naudotinos užklausos pavyzdys (anglų k.)
  • Penkta, atkreipkite dėmesį į ekologinį ženklinimą, kuris yra skirtas vartotojo patogumui, nes padeda nesunkiai atpažinti ir pasirinkti sveikatai ir aplinkai palankesnius produktus;
  • Galiausiai, patyrinėkite šią svetainę – čia tikrai rasite ką nors naujo ir naudingo.

 

Taigi, domėdamiesi, atidžiai skaitydami etiketes ir rinkdamiesi gaminius be pavojingų cheminių medžiagų jūs galite apriboti jų plitimą, nedidinti jau esančios pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos Jūsų organizme ir kartu prisidėti prie mažiau kenksmingų alternatyvių gaminių paklausos augimo.