Pavojingų cheminių medžiagų reguliavimą galima stiprinti įvairiais būdais tiek Europos, tiek nacionaliniu lygiu

 

Kai kurios Europos valstybės ne tik įgyvendina privalomus Europos Sąjungos teisinius reikalavimus, tačiau vadovaujasi atsargumo principu ir leidžia nacionalinius teisės aktus, griežčiau reguliuojančius pavojingų cheminių medžiagų naudojimą gaminiuose. Atsargumo principu vadovaujamasi, kai tikima, kad esami taisės aktai nėra pakankamai griežti ir kai žinoma, kad egzistuoja alternatyvos pavojingoms cheminėms medžiagoms.

Sužinok daugiau apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir galimus veiksmus griežtinti jų naudojimą – peržvelk brošiūrą.

edc_leaflet_a5_lit_ptint


Griežtesnis nacionalinis reguliavimas

Nuomonė


Norvegija uždraudė naudoti perfluorintus junginius (PFOA) plataus vartojimo prekėse nuo 2014 06 01. Šie junginiai laikomi pavojingais tiek žmogui, tiek aplinkai, kadangi yra linkę kauptis organizmuose, lėtai suyra, gali pakenkti vaisingumui, būti kancorogeniniais. 2012 m. atliktas danų tyrimas atskleidė galimą ryšį tarp PFOA lygio nėštumo laikotarpiu ir vaiko nutukimo. Įvairūs veiksmai, siekiant PFOA uždrausti visoje Europos Sąjungoje, vyksta ne tik Norvegijoje. Vokietija prisijungė prie norvegų siūlymo ES Cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) šiuos junginius traktuoti kaip patvarius, bioakumuliacinius ir toksiškus. Remiantis šiais siūlymais, PFOA 2013 m. buvo įtrauktas į didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą. Daugiau apie įstatymą: norvegų k., anglų k. Daugiau apie perfluorintus junginius: anglų k.

„Mes dirbame tam, kad apsaugotume vartotojus ir aplinką nuo didžiausių nuodų. PFOA draudimas plataus vartojimo produktuose yra svarbi priemonė, siekiant sustabdyti emisijas tų cheminių medžiagų, kurių žalingas poveikis sveikatai ir aplinkai yra žinomas,“ – sakė Marit Kjeldby, Klimato ir taršos agentūros (CPA) Vykdančioji direktorė.


Danija uždraudė naudoti parabenus prekėse, skirtose vaikams iki 3 metų nuo 2011 m. Parabenai siejami su endokrininės sistemos sutrikimais. Diskusijos dėl parabenų poveikio žmogaus sveikatai Europos Sąjungos politiniuose debatuose vyksta iki šiol. Galiojanti Europos kosmetikos direktyva nustato keturių labiausiai paplitusių parabenų naudojimą kosmetikos ir kūno priežiūros produktuose. Ši direktyva apriboja naudojamų parabenų kiekį – konkretaus parabeno koncentracija neturi viršyti 0.4%, o naudojant junginiuose – 0.8%. 2009 metais Danijos nacionalinis maisto institutas paskelbė parabenų rizikos vertinimą, kuriame nurodoma šio junginio potenciali žala, atkreipiamas ypatingas dėmesys į jo poveikį mažiems vaikams. Dėl to 2010 m. buvo priimtas minėtas draudimas, sustiprinęs parabenų reguliavimą Danijoje. Šiuo metu Europos Komisijai yra pateiktas naujas pasiūlymas dėl griežtesnio parabenų reguliavimo. Daugiau apie įstatymą: anglų k. Daugiau apie parabenus: anglų k.

„Puiku, kad tiek Danija, tiek ES griežtina parabenų naudojimo taisykles. Tyrimai rodo, kad turėtume būti dar ambicingesni – apsvarstyti griežtesnį draudimą nėščių moterų atžvilgiu,“ – sakė UiT Šiaurės Norvegijos universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas Torkjel M. Sandanger.


Prancūzija pasekė Danijos, Belgijos ir Švedijos pavyzdžiu – uždraudė nuo 2015 m. bisfenolį A naudoti su maistu besiliečiančiose pakuotėse. Prancūzija žengė žingsnį pirmyn – pirmoji ES uždraudė naudoti ftalatus (DEHP) dalyje medicininos priemonių. Bisfenolis A ir ftalatai laikomi endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis. Europos Sąjungoje bisfenolis A yra uždraustas tik kūdikių buteliukuose. Prancūzijoje sprendimas sugriežtinti šį reguliavimą nacionaliniu teisės aktu buvo priimtas 2012 m. Jau nuo 2013 metų uždrausta bisfenolį A naudoti maisto pakuotėse, skirtose vaikams iki 3 metų. Danija jau yra įgyvendinusi tokį draudimą 2010 m., o Belgija ir Švedija – nuo 2013 m.Prancūzija žengė drąsų žingsnį ir pirmoji ES apribojo ftalatų naudojimą medicinoje. Ftalatų negali būti mėgintuvėliuose, kurie naudojami pediatrijoje, neonotologijoje ar gimdymo palatose. Šiame įstatyme numatyta galimybė ateityje įgyvendinti dar griežtesnį pasiūlymą – uždrausti tris ftalatus naudoti visuose medicinos priemonėse, jei rinkoje egzistuoja alternatyvos ir užtikrinamas prietaiso saugumas. Daugiau apie bisfenolio A draudimą: anglų k. Daugiau apie ftlatų draudimą: anglų k. Daugiau apie bisfenolį A: lietuvių k.Daugiau apie ftalatus: anglų k.

„Mes sveikiname šią tvirtą Prancūzijos iniciatyvą, ribojančią bisfenolį A ir tikimės, kad kitos ES valstybės narės paseks šiuo pavyzdžiu,” – komentavo Jerker Ligthart, Nevyriausybinės organizacijos „ChemSec“ vyresnysis cheminių medžiagų patarėjas.„Tarptautinė ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų koalicija „Health Care Without Harm Europe“ (HCWH) ragina visas Europos Sąjungos valstybes nares kaip galima greičiau pasekti Prancūzijos pavyzdžiu ir siekti draudimo naudoti ftalatus visose medicinos priemonėse,“ – teigė Grazia Cioci, „HCWH Europe” Politikos direktorė.