Pasirinkdama ekologiškus ar draugiškesnius aplinkai gaminius savo ir  pavaldžių institucijų reikmėms savivaldybė gali ženkliai sumažinti į aplinką patenkančių pavojingų cheminių medžiagų kiekį. Norėdama to pasiekti, savivaldybė galėtų dažniau taikyti žaliuosius pirkimus. Aplinkos ministerija yra parengusi gaires tokiems pirkimams.

Daugiau informacijos jau greitai.