Inovatyvūs valdymo sprendimai mažinant pavojingų cheminių medžiagų emisijas miestuose Baltijos jūros regione (NonHazCity, #R010)

Projekto trukmė: 2016 03 – 2019 02
Bendras biudžetas: 3,5 mln. EUR
Europos regioninės plėtros fondas: 2,8 mln. EUR

Projekto NonHazCity idėja

Projektu norima tiesiogiai pasiekti mažo mastelio teršėjus ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą ten, iš kur jos pasklinda į aplinką, tai yra – taršos šaltinyje. Įvairiomis priemonėmis bus kreipiamasi į savivaldybes, mažo ir vidutinio dydžio įmones bei privačias namų valdas prisitaikant prie kiekvienos tikslinės grupės bei siekiant, kad pavojingos medžiagos nepatektų į nuotekų vandenis ir, galiausiai, į Baltijos jūrą.

NonHazCity projektas jungia 18 partnerių iš Baltijos jūros regiono, įskaitant ir savivaldybes, regionų valdžios institucijas, mokslinių tyrimų įstaigas, nuotekų valymo įmones bei kitus asocijuotus partnerius. Projekto metu visi partneriai identifikuos prioritetinius pavojingų cheminių medžiagų šaltinius projekte dalyvaujančiuose miestuose bei rajonuose ir prisidės prie Cheminių medžiagų veiksmų plano kūrimo, skirto padėti miestams kovoti su tarša.

Projekto veikla – kas bus daroma?

Dalis NonHazCity veiklų bus skirtos mažo ir vidutinio dydžio įmonėms bei privačioms namų valdoms. Ši tikslinė auditorija bus supažindinta su pavojingomis medžiagomis, kurias naudoja kasdieniame darbe ar buityje, bei bus mokoma, kaip apsaugoti savo sveikatą ir aplinką nuo taršos šiomis medžiagomis. Remiantis partnerių sudarytomis gairėmis, teršėjams bus individualiai pademonstruota, kaip sumažinti pavojingų cheminių medžiagų vartojimą.

Atrinktuose namų ūkiuose bus ištirta namų aplinka. Remiantis tyrimų rezultatais bus parengta informacinė medžiaga ir pradėta visuomenės informavimo kampanija, kurios metu gyventojai sužinos, kokių pavojingų medžiagų yra jų namuose.

NonHazCity projekte bus kreipiamasi į vietines savivaldybes siekiant sudaryti taršos stebėjimo metodiką ir atitinkamas strategijas, kaip palaipsniui atsisakyti pavojingų cheminių medžiagų. Viena tokių pavojingų medžiagų mažinimo strategijų yra atitinkamų viešųjų pirkimų kriterijų taikymas, dar žinomas kaip „Žalieji pirkimai“. Cheminių medžiagų veiksmų plano sukūrimas galėtų būti geras pavyzdys, kaip miesto savivaldybė, sąveikaudama su įvairiomis įstaigomis, pamažu pasiekia cheminėmis medžiagomis neužterštą kasdieninę aplinką.

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis padės plačiai paskleisti žinias apie pavojingas chemines medžiagas mūsų kasdieniniame gyvenime. Geriau informuoti piliečiai gali prisidėti prie pokyčio, pakeisdami savo vartojimo įpročius vardan švaresnės aplinkos.

NonHazCity projektas – tai bendra 18 partnerių iniciatyva, skirta pademonstruoti, kaip sumažinti taršą prioritetinėmis pavojingomis cheminėmis medžiagomis iš nedidelių taršos šaltinių, kurių nepasiekia įprastinės teisinės priemonės.

Projekto partneriai:

Asocijuoti partneriai – Turku, Hamburgo ir Liubeko miestai. Baltarusija.

Partneriai

European Regional Development Fund