Mazāk bīstamo vielu - tīrāka pilsēta

Bīstamās vielas notekūdeņos un tālāk Baltijas jūrā nonāk arī no mājsaimniecībām, mazajiem uzņēmumiem un pašvaldībām. Lai samazinātu šo piesārņojumu, NonHazCity (3/2016 – 2/2019) skaidroja, kādas ķimikālijas apdraud vidi un arī mūsu veselību, un nāk talkā ar padomiem mājsaimniecībām, uzņēmumie un pašvaldībām, kā samazināt ķimikāliju izmantošanu ikdienā.

iedzīvotājiem

Vai tu zini, cik daudz bīstamo vielu tu izmanto ikdienā?

lasīt vairāk

uzņēmumiem

Kā jūsu uzņēmums var kļūt videi draudzīgāks?

lasīt vairāk

pašvaldībām

Kā pašvaldība var samazināt bīstamo vielu izmantošanu?

lasīt vairāk

Komanda

European Regional Development Fund