Pašvaldības ikdienā izmanto daudz izstrādājumu, kuri satur bīstamās vielas: tīrīšanas un personiskās higiēnas līdzekļus, mēbeles, biroja un celtniecības materiālus u.c. Šajā mājaslapā pašvaldības varēs iegūt padomus, kā samazināt bīstamu ķimikāliju izmantošanu, tā pasargājot vidi un savu darbinieku veselību. Mazāk piesārņojot vidi, tās var rādīt pozitīvo piemēru arī savā teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem.