Pārrunās ūdens piesārņojumu Baltkrievijā

Š.g. 30. janvārī Minskā norisināsies konference Towards Prevention Pollution of Water Resource by Introducing Innovative Solutions and Engaging Population at Municipal Level.

Tajā piedalīsies vietējo pašvaldību, namu pārvalžu, ūdensapgādes uzņēmumu, atbildīgo valsts iestāžu, NVO un mediju pārstāvji no Baltkrievijas. Konferencē NonHazCity eksperti klātesošos iepazīstinās ar projekta gaitā iegūto pieredzi un rezultātiem.
Konferencē tiks apskatītas gan tradicionālās ūdens piesārņojuma problēmas, piemēram, biogēnie elementi un smagie metāli, taču uzmanība būs pievērsta arī tādiem jauna veida izaicinājumiem kā organiskie piesārņotāji un mikroplastmasa. Tiks diskutēts arī par dažādiem potenciālajiem risinājumiem, kas paveicami pašvaldību līmenī: notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas, pašvaldību ķīmisko vielu emisiju ierobežošanas rīcības plāni un informatīvas kampaņas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Baltijas vides foruma vides eksperts Valters Toropovs iepazīstinās konferences dalībniekus ar bīstamo vielu testēšanas rezultātiem Rīgā un pašvaldības plānotajiem pasākumiem bīstamo vielu emisiju mazināšanā.
Konferenci līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Zviedrijas starptautiskās sadarbības attīstības aģentūra.