Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wykorzystują w swojej działalności bardzo duże ilości różnorodnych środków chemicznych. Do przedsiębiorstw takich należą m.in. małej skali producenci różnych produktów, firmy świadczące różnego rodzaju usługi, w tym myjnie samochodowe, pralnie, salony fryzjerskie, instytucje medyczne i inne. Wykorzystywane przez te podmioty produkty muszą posiadać określone właściwości i niestety, w związku z tym, mogą zawierać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi id la środowiska. Jednocześnie, na rynku istnieją alternatywne produkty, które zapewniają określoną funkcjonalność lecz są bezpieczniejsze.

W tej części umieszczane są informacje nt.:

  • związków chemicznych najpowszechniej używanych w różnych profilach działalności ze wskazaniem, których z nich powinno się unikać i dlaczego;
  • istniejących produktów alternatywnych;
  • najnowszych wyników badań dotyczących występowania określonych substancji niebezpiecznych w miastach region Morza Bałtyckiego;
  • ofert ekspertów, którzy mogą pomóc w identyfikacji problematycznych produktów wykorzystywanych przez dany podmiot i w wyborze produktów alternatywnych.

 

Zaproszenie do udziału
w projekcie!

Chcesz być eko i zwrócić na to uwagę klientów i innych podmiotów?

Zgłoś się do udziału w naszym projekcie.

 

Podmiotom, które zdecydują się na uczestnictwo w projekcie, oferujemy m.in.:

  1. przeprowadzenie bezpłatnej inwentaryzacji wyrobów stosowanych w firmie, w celu określenia, czy zawierają one niebezpieczne substancje, które należałoby wyeliminować;
  2. pomoc w znalezieniu alternatywnych produktów, które będą mogły być stosowane bez obaw o zdrowie pracowników, klientów i bez szkody dla środowiska naturalnego;
  3. bezpłatne konsultacje
  4. szansę  na poprawę wizerunku firmy, jako firmy ekologicznej, „celującej w ekobiznes”.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

ZAPROSZENIE_DLA_FIRM