Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wykorzystują w swojej działalności bardzo duże ilości różnorodnych środków chemicznych. Do przedsiębiorstw takich należą m.in. małej skali producenci różnych produktów, firmy świadczące różnego rodzaju usługi, w tym myjnie samochodowe, pralnie, salony fryzjerskie, instytucje medyczne i inne. Wykorzystywane przez te podmioty produkty muszą posiadać określone właściwości i niestety, w związku z tym, mogą zawierać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi id la środowiska. Jednocześnie, na rynku istnieją alternatywne produkty, które zapewniają określoną funkcjonalność lecz są bezpieczniejsze.

W tej części umieszczane są informacje nt.:

  • związków chemicznych najpowszechniej używanych w różnych profilach działalności ze wskazaniem, których z nich powinno się unikać i dlaczego;
  • istniejących produktów alternatywnych;
  • najnowszych wyników badań dotyczących występowania określonych substancji niebezpiecznych w miastach region Morza Bałtyckiego;
  • ofert ekspertów, którzy mogą pomóc w identyfikacji problematycznych produktów wykorzystywanych przez dany podmiot i w wyborze produktów alternatywnych.

 

Zaproszenie do udziału
w projekcie!

Chcesz być eko i zwrócić na to uwagę klientów i innych podmiotów?

Zgłoś się do udziału w naszym projekcie.

 

Podmiotom, które zdecydują się na uczestnictwo w projekcie, oferujemy m.in.:

  1. przeprowadzenie bezpłatnej inwentaryzacji wyrobów stosowanych w firmie, w celu określenia, czy zawierają one niebezpieczne substancje, które należałoby wyeliminować;
  2. pomoc w znalezieniu alternatywnych produktów, które będą mogły być stosowane bez obaw o zdrowie pracowników, klientów i bez szkody dla środowiska naturalnego;
  3. bezpłatne konsultacje
  4. szansę  na poprawę wizerunku firmy, jako firmy ekologicznej, „celującej w ekobiznes”.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

ZAPROSZENIE_DLA_FIRM

Wyniki badań narażenia na wybrane związki endokrynnie czynne uczestników projektu pilotażowego w ramach kampanii „Miasto na detoksie”

Badaniem objęto 9 rodzin zamieszkujących teren Gdańska – uczestników projektu pilotażowego realizowanego w ramach kampanii „Miasto na detoksie”. Wśród uczestników badania przeważały rodziny 3- i 4-osobowe (po 4 rodziny), jedno gospodarstwo domowe prowadzone było 1 osobę. Najstarsi, dorośli uczestnicy pilotażu mieli ponad pięćdziesiąt lat (54 i 52), najmłodsi – 32 lata. Dzieci były w wieku […]

Zanieczyszczenie wody na Białorusi – temat dyskusji w Mińsku

30 stycznia 2018 r. w Mińsku na Białorusi odbędzie się konferencja pn. „Zapobieganie zanieczyszczaniu zasobów wodnych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i angażowaniu podmiotów na szczeblu gminnym”. W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorstw mieszkaniowych i komunalnych, organizacji pozarządowych oraz mediów z Białorusi. W wydarzeniu wezmą również udział eksperci z projektu NonHazCity, aby podzielić się swoim […]

Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych

29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się seminarium „Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych”. Organizatorami spotkania była Fundacja CentrumCSR.PL oraz Miasto Gdańsk, biorące udział w realizacji projektu „NonHazCity”. Celem spotkania była wymiana wiedzy i przedstawienie opinii dotyczących uwzględniania w zamówieniach publicznych kryteriów społecznych i środowiskowych.