Instytucje Miejskie wykorzystują bardzo dużo substancji niebezpiecznych do codziennych prac i w ramach codziennego funkcjonowania. Substancje te znajdują się w środkach czystości, materiałach biurowych, meblach, produktach IT, środkach higieny osobistej, produktach medycznych itp. Na stronie projektu umieszczać będziemy informacje nt. praktycznych i łatwych do wdrożenia działań prowadzących do ograniczenia wykorzystywania substancji niebezpiecznych w Mieście. Chcemy podkreślić, że Miasto powinno zredukować emisję substancji niebezpiecznych wywołaną funkcjonowaniem instytucji miejskich głównie po to by dać przykład i zachęcić inne podmioty i instytucje, by zrobiły to samo.