Kloka val för en giftfri stad

Stora mängder skadliga kemikalier hamnar i våra reningsverk och vattendrag. I NonHazCity-projektet fokuserar vi på källorna. Genom att informera konsumenter, små- och medelstora företag samt kommuner om vad de kan göra vill vi minska spridningen av de skadliga ämnena. Målet är att minska mängden skadliga kemikalier som hamnar i Östersjön och på köpet får vi även en sundare hem- och arbetsmiljö.

för

konsumenter

Fakta och tips för en kemikaliesmart vardag.

läs mer
för

företag

Vad kan ditt företag göra för att bidra till en giftfri stad?

läs mer
för

kommuner

Vad kan kommunen göra för att bidra till en giftfri stad?

läs mer

Partners

European Regional Development Fund