Kloka val för en giftfri stad

Stora mängder skadliga kemikalier hamnar i våra reningsverk och vattendrag. I NonHazCity-projektet fokuserar vi på källorna. Genom att informera konsumenter, små- och medelstora företag samt kommuner om vad de kan göra vill vi minska spridningen av de skadliga ämnena. Målet är att minska mängden skadliga kemikalier som hamnar i Östersjön och på köpet får vi även en sundare hem- och arbetsmiljö.

for

consumers

Fakta och tips för en kemikaliesmart vardag.

read more
for

companies

Vad kan ditt företag göra för att bidra till en giftfri stad?

read more
for

municipalities

Vad kan kommunen göra för att bidra till en giftfri stad?

read more

Partners

European Regional Development Fund