Informationsmaterial

Information till förskolor

Vägledning för kemikaliesmart förskola (Stockholm) 

Vägledning för kemikaliesmart förskola (Västerås) – kommer läggas upp här i början av 2017.

Webbutbildning för kemikaliesmart förskola (Stockholm)

 

Kommunala kemikalieplaner

Stockholms stads kemikalieplan

Västerås stads kemikalieplan

Västerås stads kemikalieplan – kommer läggas upp här i början av 2017.