Sweden seeking for a global chemical agreement

On March 12, Ms Karolina Skog, Minister for the Environment in Sweden, invited global leaders to an informal, high-level dialogue on the future framework for the management of chemicals and waste. The aim was to jointly address the hazardous chemicals issue and to discuss how to reach a global chemical agreement.

 

SVERIGE VILL SE ETT GLOBALT KEMIKALIEAVTAL

SVERIGE VILL SE ETT GLOBALT KEMIKALIEAVTALDen 12 mars bjöd jag in en mindre grupp länder, forskare och aktörer till en högnivådialog om hur världens länder långsiktigt ska hantera kemikalier och avfall. Spridningen av farliga kemikalier utgör en stor hälsorisk på ett globalt plan.Vi som möttes representerade ett mindra antal länder samt viktiga aktörer och tillsammans höll vi konstruktiva samtal om hur vi gemensamt kan ta oss an denna utmaning. Vägen till globala avtal är lång, men den börjar med kunskap, engagemang och politiskt ledarskap. Sverige vill se ett internationellt avtal, likt det som finns för klimat, fast för kemikaliefrågor. De medverkande stödde idén att forma en koalition med likasinnade länder för att driva på för ett globalt avtal.

Posted by Karolina Skog on 22. märts 2018. a.